MENU

MENU

Het Cool 2B Fit programma

Het programma voor kinderen met overgewicht is gericht op herstel van het evenwicht tussen eten en bewegen, waarbij levensstijlverandering en ouderparticipatie centraal staat. Het richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd tussen vier en acht of acht en dertien jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele behoeften van het kind.

Het programma heeft vier pijlers:

  • ouderparticipatie
  • beweging
  • voeding en voedingsgewoonten
  • gedragsverandering

Grote kracht van het Cool 2B Fit programma is de deskundige begeleiding van zowel een diëtist, orthopedagoog, kinderfysiotherapeut en een sportinstructeur. Vanuit de verschillende disciplines worden zowel ouder als kind op een positieve manier begeleid in het traject. De cursus wordt grotendeels door de zorgverzekeraar vergoed. Daarnaast is er anderhalf jaar lang een eigen bijdrage van € 15,00 per maand. Het is mogelijk om hiervoor de meedoenbon van de gemeente Kampen in te leveren. 

Cool 2B Fit is een vastgelegd multidisciplinair programma met een duur van 1,5 jaar en wordt al vele jaren succesvol in Twente uitgevoerd. Binnen Kampen heeft de eerste groep het volledige traject succesvol afgerond en draaien er nog 2 groepen. Binnenkort zal de 4e groep starten van 8-13 jaar


Voor meer informatie: http://www.cool2bfit.nl
Wil je meedoen met Cool 2B Fit? Geef je dan op bij ons! Of via de Website locatie Kampen/IJsselmuiden